Bullerinbyggnad

Buller är ett stort bekymmer på många arbetsplatser där högt ljud kan orsaka stress och till och med påverka produktionen.

Vi kan hjälpa er med maskininbyggnader där en maskin antingen har ett högt ljud, släpper ur sig lukt, damm eller värme.

Vi kan även hjälpa er med att dela av lokaler eller bygga upp byggnader för att skapa nya arbetsplatser med våra bullerväggar.

Det är väldigt vanligt att använda sig av bullerväggar även till kontor som kanske har en maskin som låter högt utanför eller liknande.

Det går också skärma av maskiner eller liknande med ett bullerdämpande draperi.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer!

 

 

Referensobjekt